Koordinator inom standardiserade vårdförlopp (SVF)

Det nya sättet att strukturera vården för att korta väntetider i cancervården förutsätter inrättande av koordinatorsfunktioner vid kliniker där diagnosen ställs och där behandlingen planeras och startar.

SVF - koordinator

Koordinatorn är en del i vården och ska underlätta för behandlande vårdpersonal. Rollen är att boka in undersökningar inkluderade i de standardiserade vårdförloppen samt följa tillgänglighet och aktuella väntetider.

Läs om uppdraget för koordinatorn.

Samordnande koordinator

Samordnande koordinator ansvarar för att skapa nätverk och lärandetillfällen mellan alla SVF-koordinatorer. Lenita Lundin vid Cancerrådgivningen är samordnande koordinator på RCC. 

Läs om uppdraget för samordnande koordinator.

Nätverksträffar våren 2017

På nätverksträffarna kan man byta erfarenheter och kunskap med andra koordinatorer SVF samt få inspiration i arbetet med att införa SVF i vården. 

Samtliga grupper

• 24/8 13.30-16.00
• 21/9 13.30-16.00
• 25/10 13.30-16.00
• 27/11 13.30-16.00
• 19/12 13.30-16.00

Nyhetsbrev till SVF-koordinatorer 

Faktaägare: Lenita Lundin
Sidan uppdaterad: 20 juni 2017