Koordinator inom standardiserade vårdförlopp (SVF)

Det nya sättet att strukturera vården för att korta väntetider i cancervården förutsätter inrättande av koordinatorsfunktioner vid kliniker där diagnosen ställs och där behandlingen planeras och startar.

SVF - koordinator

Koordinatorn är en del i vården och ska underlätta för behandlande vårdpersonal. Rollen är att boka in undersökningar inkluderade i de standardiserade vårdförloppen samt följa tillgänglighet och aktuella väntetider.

Läs om uppdraget för koordinatorn.

Samordnande koordinator

Samordnande koordinator ansvarar för att skapa nätverk och lärandetillfällen mellan alla SVF-koordinatorer. Lenita Lundin vid Cancerrådgivningen är samordnande koordinator på RCC. 

Läs om uppdraget för samordnande koordinator.

Nätverksträffar våren 2017

Samtliga grupper

24 april 13.30-16.00
1 juni 13.30-16.00

Nyhetsbrev till SVF-koordinatorer 

Faktaägare: Lenita Lundin
Sidan uppdaterad: 30 mars 2017