Utbildning för koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp (SVF)

Kursen vänder sig till dem med uppdrag som SVF - koordinator eller med annan koordinerande funktion i en verksamhet som är involverad i vårdförloppen.

Kursen innefattar totalt fem dagar och är upplagd som två olika internattillfällen. Se datum nedan. 

Målet med kursen är att:

  • Tydliggöra uppdraget som koordinator SVF och närliggande uppdrag involverade i SVF.
  • Bli trygg i rollen gentemot patienter, närstående och samtliga medarbetare i verksamheten.
  • Få verktyg och metoder för att kunna arbeta med förbättringsarbete och utvärdering av den egna verksamheten.
  • Få redskap och övning i kommunikation och presentation.
  • Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och optimerat SVF-arbete

Kursdatum 2017:
Kurstillfälle 1, 25-26 september
Kurstillfälle 2, 6-8 novemver

För att anmäla dig klicka här.

Obligatoriskt möte för koordinatorer och chefer om SVF och koordinatorsrollen hålls den 29 augusti klockan 14.00 - 16.00.. 

Lenita Lundin från Cancerrådgivningen kommer fungera som samordnande koordinator för att stötta koordinatorerna och vara sammankallande i nätverket.

Faktaägare: Katja Markovic-Lundberg, processledare
Sidan uppdaterad: 20 juni 2017