Utbildning för koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp (SVF)

Kursen vänder sig till dem med uppdrag som SVF - koordinator eller med annan koordinerande funktion i en verksamhet som är involverad i vårdförloppen.

Kursen innefattar totalt fem dagar och är upplagd som två olika internattillfällen. Se datum nedan. 

Målet med kursen är att:

  • Tydliggöra uppdraget som koordinator SVF och närliggande uppdrag involverade i SVF.
  • Bli trygg i rollen gentemot patienter, närstående och samtliga medarbetare i verksamheten.
  • Få verktyg och metoder för att kunna arbeta med förbättringsarbete och utvärdering av den egna verksamheten.
  • Få redskap och övning i kommunikation och presentation.
  • Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och optimerat SVF-arbete

Kursdatum 2017:
Kurstillfälle 1, 25-26 september
Kurstillfälle 2, 6-8 novemver

För att anmäla dig klicka här.

Obligatoriskt möte för koordinatorer och chefer om SVF och koordinatorsrollen hålls några veckor innan kursstart. 

Lenita Lundin från Cancerrådgivningen kommer fungera som samordnande koordinator för att stötta koordinatorerna och vara sammankallande i nätverket.

Faktaägare: Katja Markovic-Lundberg, processledare
Sidan uppdaterad: 31 mars 2017