Regional patientinformation

Här kan du ladda ner regionalt anpassad patientinformation för Stockholms läns landsting. Den kan användas för alla vårdförlopp och delas ut till patienter vid välgrundad misstanke om cancer enligt standardiserade vårdförlopp.

 Bild på patientinformation för standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns landsting

 

Ladda ner den regionala patientinformationen genom att klicka på bilden eller här. 

 

Läs mer om patientinformationen och hur de kan användas.

 

 

 

 

Stöd vid information om Cancerrådgivningen
Stöd vid information om Cancerrådgivningen

Faktaägare: Lisa Jelf Eneqvist

Sidan uppdaterad: 20 februari 2017