Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Här finns samtliga standardiserade vårdförlopp som gäller och är under införande inom cancervården.

Korta versioner av vårdförloppen

Primärvårdsversioner av respektive vårdförloppsbeskrivning finns samlade i ett gemensamt dokument. Du kan ta del av dem nedan. Det kan även finnas regionala primärvårdsversioner. Dessa finns i så fall publicerade längst ner på respektive regions version av denna sida.

Primärvårdens viktiga roll

Primärvården är viktig, det är ofta i primärvården som ett standardiserat vårdförlopp påbörjas. Helena Brändström, RCCs samordnare för vårdprogram och vårdförlopp, berättar om primärvårdens viktiga roll i satsningen.
Filmen ingår i SKL:s filmserie Primärvårsnytt.
Här kan du se fler filmer för primärvården.

Koordinatorsfunktionens viktiga roll

Funktionen som SVF-koordinator är en framgångsfaktor för effektiva och säkra vårdflöden. Nu har RCC i samverkan tagit fram en nationell funktionsbeskrivning, som rekommenderar hur koordinatorsfunktionen inom cancervården ska organiseras och fungera.
Nationell funktionsbeskrivning för SVF-koordinator (pdf)


Regionalt innehåll


För information om införande av standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns landsting, läs mer här.

Det finns en regionalt anpassad patientinformation för standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns landsting. Ladda ner den här.


Gemensam information uppdaterad: 19 april 2017

Regional information uppdaterad: 16 februari 2017