MENY

Regional patientinformation

Här kan du ladda ner regionalt anpassad patientinformation för Stockholms läns landsting. Den kan användas för alla vårdförlopp och delas ut till patienter vid välgrundad misstanke om cancer enligt standardiserade vårdförlopp.


Faktaägare: Lisa Jelf Eneqvist

Sidan uppdaterad: 3 maj 2018