MENY

Kommande vårdprogram

Här hittar du alla vårdprogram som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställda. Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år. Då publiceras remissversioner av aktuella vårdprogram på denna sida.

Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. I varje aktuellt vårdprogram finns information om hur du lämnar synpunkter samt sista datum att lämna svar.

Vårdprogrammen går ut på remiss följande datum:

  • 1 februari
  • 15 april
  • 1 september
  • 15 november

Remissrunda 1

Den första remissrundan riktar sig till profession och patientföreningar. Syftet är att diskutera det medicinska innehållet i vårdprogrammet. Till exempel om den vetenskapliga bakgrunden är korrekt, eller om det saknas relevanta behandlingsalternativ. 

Svarsmall, frivillig att använda

Remissrunda 2

Den andra remissrundan riktar sig till landstingen. Syftet är att diskutera vilka organisatoriska och ekonomiska konsekvenser vårdprogrammet kommer att få för landstingen, till exempel om det finns ekonomiska möjligheter att erbjuda den vård som vårdprogrammet rekommenderar.

Svarsmall, frivillig att använda

Cancer under graviditet – vägledning

Under 2018 har RCC haft i uppdrag att ta fram ett underlag för att öka kunskapen kring hur cancerdiagnostik och cancerbehandling kan genomföras hos gravida patienter. Arbetet har resulterat i en vägledning.

Vägledning Cancer under graviditet, remissrunda till 15 januari (pdf, nytt fönster)

Nya vårdprogram

Här listas de nya vårdprogram som ännu inte varit på remissrunda eller publicerats.

  • Buksarkom (Jan Åhlen)
  • Hudlymfom (Emma Belfrage)
  • Vulvacancer (Päivi Kannisto)
  • Palliativ vård för barn (Christina Lindström)
porträtt

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram


Gemensam information uppdaterad: 14 november 2018