Nationellt koncentrerade vårduppdrag

Beslutade åtgärder

Datum för ikraftträdande inom parentes.

Analcancer
Radiokemoterapi i botande syfte (1 jan 2017)
Kirurgi i botande syfte (1 jan 2017)
Underlag och dokument (annan sida)

Bukspottkörtelcancer
Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtel- och periampullär cancer (1 nov 2017)
Underlag och dokument (annan sida)

Cancer i bukhinnan
CRS/HIPEC vid spridd cancer (1 jan 2017)
Underlag och dokument (annan sida)

Gallvägscancer
Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer (1 nov 2017)
Underlag och dokument (annan sida)

Malignt melanom
Isolerad hyperterm perfusion (1 jan 2017)
Underlag och dokument (annan sida) 

Matstrupscancer
Kirurgi i botande syfte vid definierade ovanliga tillstånd (1 jan 2017)
Underlag och dokument (annan sida)

Peniscancer
Kirurgi i botande syfte (1 jan 2015)
Underlag och dokument (annan sida)

Testikelcancer
Retroperitoneal lymfkörtelutrymning (1 nov 2017)
Underlag och dokument (annan sida)

Vulvacancer
Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte (1 jan 2017)
Underlag och dokument (annan sida)


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 12 september 2017

Regionalt