Nivåstrukturering av cancervård i Stockholms läns landsting

Cancerprocessens resursbehov ser olika ut beroende på tumörtyp.

Bild på cancerprocessens resursbehov

För alla tumörer utom de tre stora tumörgrupperna så samlas de centrala delarna i processen på NKS, Nya Karolinska Solna. Samlad kompetens och utveckling säkrar multidisciplinär samverkan. För bröst-, kolorektal- och prostatacancer samlas patientprocessens olika delar på samma sätt på akutsjukhusen för att åstadkomma ett samlat ansvar.

Bild på beslutade placeringar av cancervård i Stockholms läns landsting

Faktaägare: Kjell Bergfeldt, verksamhetsutvecklare, RCC Stockholm — Gotland
Sidan uppdaterad: 20 september 2016