Om inloggning

Cytburken personöversikt ligger på Internet (www.cytburken.se). För att koppla upp sig mot Cytburken krävs att verksamhetschef ansökt om uppkoppling och tilldelats behörighet för verksamheten

Instruktioner för att få tillgång till Cytburken personöversikt

Rutin 

 • Verksamhetschefen ansöker för sin verksamhet om uppkoppling mot Cytburken genom att fylla i regional blankett: "Ansökan om uppkoppling mot Cytburken".
 • Kontakta din landstingsadministratör - se sidan Support.
 • Verksamhetschefen utser Lokal administratör som får behörighet av Landstingsadministratör att lägga in medarbetare inom sin verksamhet som användare i Cytburken personöversikt.

Inloggning med SITHS-kort

Datainspektionen kräver att system som hanterar patientdata använder stark autentisering. SITHS-kort används för inloggning i Cytburken.

Förutom en kortläsare så måste även programmet Net iD vara installerat på datorn. 

För mer information om användning av eller problem med SITHS-kort, kontakta din lokala IT-support för hjälp.


Regionalt innehåll


I Stockholm - Gotlandregionen

Den regionala databasen Cytburken är klar att användas via webben. Mottagningen/vårdenheten kan koppla upp sig och få fram uppgift om:

 • när senaste cellprov togs 
 • patienthistorik gällande cellprover, PAD relaterat till cervixdysplasi inklusive behandlingar av dysplasi.

Två behörighetsnivåer finns för användare:

 • Behörighetsnivå 1 ska kunna tilldelas mottagningspersonal som i samband med eller före mottagningsbesök ska kunna se om en kvinna bör erbjudas ett cellprov i screeningsyfte.
 • Behörighetsnivå 2 är under uppbyggnad, i första hand för gynekologer som värderar, utreder eller behandlar dysplasipatienter.

Om allt fungerar bra kommer vi eventuellt senare kunna utsträcka behörigheterna enligt nivå 2 till alla gynekologer som har behov av inloggning för till exempel kontroll av cytologihistorik inför hysterektomi.

Ansökan, manual och rapport till Cytburken

Se rutinen ovan och använd blanketten för att få tillgång till Cytburken.
Regional ansökan om uppkoppling mot Cytburken

Manual för inloggning till Cytburken

Rapportblankett behandling cervixdysplasi

Tillgång till Cytburken för enheter utanför SLL-nät

Cytburken ligger i SLL-nätPrivata enheter utanför SLL-nät och i region Gotland kan koppla upp sig via Internet med en säkerhetslösning baserad på certifikat.  För att logga in i Cytburken personöversikt krävs ett användarkonto.

 • Du ansöker om ett Klientcertifikat on line via https://www.cytburken.se/certsrv från varje dator som skall ha tillgång till Cytburken. 
 • Följ instruktionerna där. Manual för installationen av klientcertifikat kan du ladda ner här.
 • Kontakta supporten på RCC Stockholm - Gotland då ansökan är gjord.
 • Därefter kontrolleras, behandlas och godkänns begäran.
 • Den lokala administratören kan med fördel ansöka om klientcertifikat för aktuella datorer.

Faktaägare: Björn Strander
Gemensam information uppdaterad: 21 mars 2017

Regional faktaägare: Sven Törnberg, verksamhetsutvecklare, RCC Stockholm - Gotland
Regional information uppdaterad: 28 maj 2015

Regionalt