Support

Du som är användare av Cytburken personöversikt ska vända dig till din lokala administratör (finns oftast på din mottagning) med frågor om ditt användarid och lösenord, och för att få hjälp med hur man använder Cytburken. Uppgift om vem som är lokal administratör vid din enhet hittar du när du loggat in under fliken "Min användare".

Du som är lokal administratör ska i första hand vända dig till din landstingsadministratör med frågor om Cytburken.

Vid svårighet att logga in med SITHS-kort  finns här  manual och felsökningsförslag

Övergripande frågor besvaras av:

Förvaltning

forvaltning.cytburken@rccvast.se 

Kontaktuppgifter till landstingsadministratörer

Landstinget i Kalmar län

Carina Petersson

Landstinget i Värmland

Maria Heggen

barnmorska

Centralsjukhuset Karlstad

Landstinget Sörmland

Måns Helgesson

Region Gävleborg

Kaarin Öhrn

Region Jönköpings län

Birgitta Nystedt

Region Uppsala

Madeleine Langfos Jonsson

Region Västmanland

Eva Bergqvist

Region Östergötland

Eva Hultgren

Stockholm - Gotland sjukvårdsregionen

Zohra Gzoul

Västra Götalandsregionen och Region Halland

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst

Central administratör

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst

Systemägare

Björn Strander

registerhållare NKCx/process

RCC Väst


Faktaägare: Björn Strander
Gemensam information uppdaterad: 11 september 2017