Support

Du som är användare av Cytburken personöversikt ska vända dig till din lokala administratör (finns oftast på din mottagning) med frågor om ditt användarid och lösenord, och för att få hjälp med hur man använder Cytburken. Uppgift om vem som är lokal administratör vid din enhet hittar du när du loggat in under fliken "Min användare".

Du som är lokal administratör ska i första hand vända dig till din landstingsadministratör med frågor om Cytburken.

Vid svårighet att logga in med SITHS-kort  finns här  manual och felsökningsförslag

Kontaktuppgifter till landstingsadministratörer

Västra Götalandsregionen och Halland

Mia Westlund

utvecklingsledare cervixcancerprevention

RCC Väst

 

 

Värmland

 

Stockholm- Gotland sjukvårdsregionen

Zohra Gzoul

systemansvarig

RCC Stockholm — Gotland

 

Region Gävleborg

 

Jönköping

 

Kalmar

Östergötland

 

Övergripande frågor besvaras av:

Förvaltning

forvaltning.cytburken@rccvast.se

Central administratör

Mia Westlund

utvecklingsledare cervixcancerprevention

RCC Väst

 

 

Systemägare

Björn Strander

verksamhetsansvarig Enheten för Cervixcancerprevention Verksamhetsansvarig Enheten för Cervixcancerprevention

RCC Väst

 

 

 

 


Faktaägare: Björn Strander
Gemensam information uppdaterad: 23 mars 2017