Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial i form av ett powerpoint-material och en webbutbildning är just nu under framtagande.

Inom kort kommer ett powerpoint-material att publiceras här. Materialet kan användas för spridning och kommunikation av det nya vårdprogrammet.

En webbutbildning som i första hand vänder sig till barnmorskor inom mödrahälsovården samt utredande gynekologmottagningar är under framtagande och beräknas vara färdig våren/sommaren 2017. 


Faktaägare: Björn Strander
Gemensam information uppdaterad: 20 januari 2017