Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer fastställdes 12 januari 2017.

Nationellt vårdprogram

Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet innehåller bland annat

  • Rekommendationer om kallelseverksamhet
  • Provtagning
  • Utredning av avvikande cellprover
  • Behandling av cellförändringar
  • Kommunikation
  • Kvalitetskrav på verksamheterna
  • Krav på IT-system
  • Utbildningsinsatser


Faktaägare: Björn Strander
Gemensam information uppdaterad: 9 februari 2017

Regionalt