Nationell vårdprogramgrupp palliativ vård

Carl Johan Fürst

professor, överläkare

Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds Uni...

Helena Adlitzer

processledare, palliativ cancervård

RCC Stockholm — Gotland

Bertil Axelsson

adjungerad professor

Östersunds sjukhus och Umeå universitet

Elisabeth Kenne Sarenmalm

forskningsledare, leg. sjuksköterska, fil. doktor

FoU Centrum, Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Per-Anders Hedman

överläkare

Palliativt kompetenscentrum i Östergötland

Ulla Martinsson

överläkare, med.dr. onkologkliniken

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gerd Silk

leg. sjuksköterska, distriktssköterska, med. kand.

Kvalitets- och utvecklingsenheten Region...

Elisabet Löfdahl

överläkare palliativ medicin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

  


Faktaägare: Helena Adlitzer, sjuksköterska, RCC Stockholm - GotlandHelena Adlitzer, sjuksköterska, RCC Stockholm - Gotland
Gemensam information uppdaterad: 10 april 2017