Informationsmaterial och länkar

Här hittar du informationsmaterial, länkar och andra hjälpmedel.

Informationsmaterial

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten:

Broschyr för webbvisning (pdf).  

Broschyr för utskrift (pdf) (Välj liggande format, dubbelsidig utskrift.) 

Utskriftsversion för dig som vill skriva ut en sida i taget (och sätta ihop broschyren själv). (pdf)

Övrigt:
 "Cancerrehabilitering i vårdprocesser", arbetsmaterial cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering - folder (pdf)

Om distress-termometern

"Fyra viktiga frågor, stöd och inspiration för dig som i ditt arbete möter patienter med cancer"

Filmer

Sjukskrivning vid cancersjukdom

 

 

Mallar

Mall för rehabiliteringsplan

Mall för stöd vid patientsamtal

Mall för kontaktvägar till rehabiliteringsprofession

Presentationsmaterial

Vad är cancerrehabilitering

Länkar

Cancerrehabilitering - ett förhållningssätt (film)

Nära cancer – en hemsida med resurser för barn och unga som närstående

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga

CancerRehabFonden - ideell organisation som arbetar för att ge människor rehabilitering efter cancerbehandling.


Regionalt innehåll


Länkar

CancerRehabFonden

Stöd vid information till patienter om cancerrehabilitering i Stockholm och på Gotland

Syftet med dessa broschyrer om cancerrehabilitering är att underlätta samtalet med patienten om vilken rehabilitering som är lämplig och att ge stöd för att komma igång med fysisk aktivitet.

Broschyren Cancerrehabilitering - Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation ger en inblick i de möjligheter som finns till cancerrehabilitering. Broschyren Fysisk aktivitet – en del av din cancerrehabilitering belyser vikten av fysisk aktivitet och olika exempel på hur patienten kan göra för att öka sin fysiska aktivitet utifrån de förutsättningar som finns. 

Användning

1.Ladda ner som pdf och läs på din dator tillsammans med din patient.

Stockholm

Gotland


2. Tryck upp den och använd som en vanlig broschyr. Här kan du ladda ner foldern som tryckfärdig pdf och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri.

Tryckfärdig pdf

Stockholm

Gotland


Faktaägare: Ordf. vårdprogramgrupp Gunnar Eckerdal
Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 11 maj 2017

Regional information uppdaterad: 7 mars 2016

Regionalt