Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är det första i sitt slag i Sverige. Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.

Vårdprogram på remiss

Remissrundan för cancerrehabilitering är nu avslutad.
Du kan fortfarande ta del av remissversionen här.

Gällande vårdprogram

Gällande vårdprogram (pdf)
Kortversion av gällande vårdprogram (pdf)

Den gällande versionen av vårdprogrammet ska ses som ett samlat kunskapsunderlag inom de områden som cancerrehabilitering omfattar. Ambitionen är att kommande revideringar ska utmynna i tydligare rekommendationer. Eftersom det är relativt omfattande har en kortversion tagits fram, med hänvisningar till fördjupande avsnitt i den fullständiga versionen.

Målsättningen med det nationella vårdprogrammet är att få en gemensam kunskapsbas som kan användas i ett fortsatt utvecklingsarbete i hela landet och ge vägledning till vårdgivare så att alla patienter kan erbjudas en jämlik och god cancerrehabilitering.

I framtida uppdateringar av vårdprogrammet finns en ambition att inkludera rehabilitering för barn.


Faktaägare: Nuvarande nationella nätverket för cancerrehabilitering
Gemensam information uppdaterad: 18 april 2017