Nationell vårdprogramgrupp cancerrehabilitering

Vårdprogramgrupp ansvarig för 2017 års vårdprogram

Vårdprogramgrupp ansvarig för vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Ordförande

Gunnar Eckerdal

läkare, palliativ medicin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Carina Modéus
överläkare Centrallasarettet Växjö

Cecilia Arving
sjuksköterska, lektor Uppsala universitet

Helena Granstam Björneklett
överläkare Västmanlands sjukhus, Västerås

Heléne Öberg
sjukgymnast, cancerrehabsamordnare Skånevård Kryh

Maria Hellbom
verksamhetschef Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm

Olof Hasslow
överläkare Skellefteå lasarett

Annika Asketun
sjukgymnast RCC Sydöst

Chichi Malmström
socionom RCC Väst

Katja Vuollet Karlsson
samordnande kontaktsjuksköterska RCC Norr

Kerstin Törnquist
sjuksköterska RCC Sydöst

Leif Näckholm
patientrepresentant

Maggie Målevik
patientrepresentant

Margareta Haag
patientrepresentant

Ing-Marie Magnusson
patientrepresentant

Stödjande RCC

RCC SYD

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd


Faktaägare: Ordf. vårdprogramgrupp Gunnar Eckerdal
Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 11 maj 2017