Statistik på ledtider för patologi SVF i SLL

Ledtiderna för patologi är en viktig del i de standardiserade vårdförloppen. Här redovisas statistik på hur ledtiderna för patologisvar ser ut för de vårdförlopp som infördes hösten 2015 i Stockholms läns landsting.

Fördelning av ledtider på antal dagar för patologisvar 

Samtlig statistik är för perioden november 2015-maj 2016 och avser Kliniken för patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Cancer i urinblåsa

Ledtid för patologisvar enligt standardiserat vårdförlopp: Inom 5 dagar
Total andel som klaras av inom denna tid enligt nedan: 68 procent
Ytterligare 21 procent besvarades inom nästföljande 5 dagarStatistik på ledtider patologi urinblåsa

Huvud- halscancer

Ledtid för patologisvar enligt standardiserat vårdförlopp: Inom 5 dagar
Total andel som klaras av inom denna tid enligt nedan: 66 procent
Ytterligare 22 procent besvarades inom nästföljande 5 dagar

Statistik på ledtider patologi huvudhalscancer

Matstrupe- och magsäckscancer

Ledtid för patologisvar enligt standardiserade vårdförlopp: Inom 5 dagar
Total andel som klaras av inom denna tid enligt nedan: 78 procent
Ytterligare 13 procent besvarades inom nästföljande 5 dagar Statistik på ledtider patologi matstrupe magsäck

Prostatacancer

Ledtid för patologisvar enligt standardiserat vårdförlopp: Inom 11 dagar
Total andel som klaras av inom denna tid enligt nedan: 85 procent
Ytterligare 4 procent besvarades inom nästföljande 5 dagar

Statistik på ledtider patologi prostatacancer

Risken för undanträngning

Statistiken visar att mycket liten eller ingen undanträngningseffekt kan ses. Det innebär att de remisser som kommer in, och som inte är märkta med SVF, inte heller får en nämnvärt längre hantering på kliniken. Statistiken visar den generella trenden på svarstiden för små preparat. Trenden är en långsiktig förbättring från dryga 25 dagar till dagens knappa 13 dagar.

Statistik på eventuella undanträngningseffekter

Faktaägare: Johan Lindholm, processansvarig patologi RCC Stockholm - Gotland
Sidan uppdaterad: 21 juni 2016