KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Vårdförlopp på remiss

Remissversioner av vårdförlopp för sarkom och sköldkörtelcancer är nu publicerade. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 23 oktober.

23 september 2016 | Samverkan

Ökad tillgänglighet för cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering har startat och den specialiserade cancerrehabiliteringen blir tillgänglig för alla cancerpatienter i Stockholms län.

20 september 2016 | Stockholm-Gotland

Ekonomi påverkar överlevnad

Forskningen är tydlig: Din ­kulturella bakgrund, utbildning och ekonomi påverkar din risk att dö i cancer.

15 september 2016 | Stockholm-Gotland

SVF för livmoderhalscancer fastställt

Ett standardiserat vårdförlopp för livmoderhalscancer är nu fastställt och finns tillgängligt här på cancercentrum.se.

15 september 2016 | Samverkan

Ny sammanställning av patientsynpunkter

Ta del av patienters- och närståendes egna upplevelser från cancervården sammanställda av Patientnämden.

13 september 2016 | Stockholm-Gotland

Patienternas upplevelser av SVF

Hur upplever patienterna vården under ett standardiserat vårdförlopp? Det undersöks nu.

12 september 2016 | Samverkan

Vårdförlopp på remiss

Remissversioner för njur-, penis och testikelcancer är nu publicerade. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 3 oktober.

9 september 2016 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Utbildning för koordinatorer

22 augusti 2016 | Stockholm-Gotland

Funktionella besvär efter cancer i bäckenet

6 oktober 2016 | Stockholm-Gotland

Kontaktsjuksköterskan i cancervården HT 2016

10 oktober 2016 | Stockholm-Gotland

Seminarium för ST-läkare på akutsjukhus

13 oktober 2016 | Stockholm-Gotland

Seminarium för ST-läkare

21 oktober 2016 | Stockholm-Gotland

Vägen tillbaka

En nationell temadag om cancerrehabilitering och uppföljning efter behandling med esofagus- och ventrikelkirurgi.

28 oktober 2016 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser