KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Nytt nationellt vårdprogram

Ett vårdprogram för trofoblastsjukdomar har fastställts och finns nu tillgängligt för nedladdning.

28 oktober 2016 | Samverkan

Karolinska Universitetssjukhuset får nationellt uppdrag för tre avancerade cancerbehandlingar

Landstingsledningarna överens om fortsatt koncentration av komplicerad cancervård.

27 oktober 2016 | Stockholm-Gotland

Fyra nya vårdförlopp fastställda

Standardiserade vårdförlopp för njurcancer, prostatacancer, peniscancer och testikelcancer är nu fastställda och finns tillgängliga för nedladdning.

26 oktober 2016 | Samverkan

Tre cancerbehandlingar koncentreras till två sjukhus

Landstingsledningarna överens om fortsatt koncentration av komplicerad cancervård.

26 oktober 2016 | Samverkan

Södersjukhuset halverar väntetid för cancerpatienter

Sjukhuset har halverat väntetiden för prostatacancer och urinblåscancer jämfört med ett år sedan.

18 oktober 2016 | Stockholm-Gotland

Vårdförlopp på remiss

En remissversion av vårdförloppet för Lymfom och KLL är nu publicerat. Du kan lämna synpunkter fram till den 11 november.

12 oktober 2016 | Samverkan

Ny rapport från bröstcancerregistret

Majoriteten kvinnor med bröstcancer i Sverige får utredning och behandling av bröstcancer enligt nationella riktlinjer – det visar den nya rapporten från bröstcancerregistret.

5 oktober 2016 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Lungcancerdagen 2016

1 november 2016 | Stockholm-Gotland

Koordinatorsutbildning 2 höst 2016

21 november 2016 | Stockholm-Gotland

Regionmöte Malignt melanom

1 december 2016 | Stockholm-Gotland

Lärandekonferens SVF

1 december 2016 | Stockholm-Gotland

ST-kurs i gynekologiska cancersjukdomar

14 december 2016 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser