KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Uppskattad webbutbildning i säker hantering av cytostatika

Våren 2017 har en ny mycket uppskattad webbaserad utbildning i säker hantering av cytostatika startat i samarbete med onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

26 april 2017 | Stockholm-Gotland

Vårdprocessarbetet framåt men nivåstruktureringen en utmaning

Konstaterar Socialstyrelsen i sin fjärde och sista uppföljning av RCC.

25 april 2017 | Samverkan

RCC Stockholm – Gotland godkänt vid Socialstyrelsens uppföljning

Flera intressenter lyfter fördelar med nivåstruktureringen, att RCC har bidragit stort till breda dialoger över både organisations- och professionsgränser och det stärka patientperspektivet.

25 april 2017 | Stockholm-Gotland

SKL söker en cancersamordnare

Är det du som är Gunilla Gunnarssons efterträdare?

20 april 2017 | Samverkan

Så arbetar en SVF-koordinator

Nationell funktionsbeskrivning för koordinatorsfunktionen inom standardiserade vårdförlopp.

19 april 2017 | Samverkan

Nationella vårdprogram på remiss

Remissversioner av ett helt nytt och fyra reviderade nationella vårdprogram finns nu att lämna synpunkter på.

18 april 2017 | Samverkan

Rundabordssamtal om framtidens cancervård

Delta i rådslaget – skicka synpunkter till Gabriel Wikström!

18 april 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Utbildning: Förändringsarbete genom team - tillsammans kommer vi längre

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom cancervården som vill utveckla förmågan att driva förändringsarbete tillsammans i team.

30 mars 2017 | Stockholm-Gotland

Informationskväll om screening för livmoderhalscancer

Denna informationskväll syftar till att informera om nyheter och regionala rutiner kring screening om livmoderhalscancer.

2 maj 2017 | Stockholm-Gotland

Inspirationsdag för SVF 10 maj

Välkommen på en fullspäckad heldag för dig som jobbar med standardiserade vårdförlopp!

10 maj 2017 | Stockholm-Gotland

Se fler händelser

Kalenderhändelser