KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Patienternas upplevelser av SVF

Från och med maj mäts patienters upplevelser av att utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp. Det görs genom en nationell patientenkät.

23 maj 2016 | Samverkan

Nytt nationellt vårdprogram

Ett nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer har publicerats.

20 maj 2016 | Samverkan

Nytt prognosinstrument

909 färre nya cancerfall per år. Det kan bli resultatet om andelen rökare i Sverige minskar med 3 procent.

20 maj 2016 | Samverkan

Rätt kompetenser ska säkra barnens behov

Nu ses kompetensförsörjningen inom barncancervården över.

18 maj 2016 | Samverkan

Vårdförlopp för akut leukemi på remiss

Nu finns en remissversion av akut leukemi publicerad på webben. Du kan lämna synpunkter fram till den 12 juni.

16 maj 2016 | Samverkan

Åtta av tretton nya vårdförlopp igång

Fjorton landsting har redan börjat redovisa patienter som genomgått något av årets nya vårdförlopp.

13 maj 2016 | Samverkan

Seminarium i Sveriges riksdag om cancervården

Se webb-tv från socialutskottets inspirerande seminarium om cancervårdens utmaningar och möjligheter där RCC medverkade.

12 maj 2016 | Stockholm-Gotland

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Nätverksträff för koordinatorer SVF

27 maj 2016 | Stockholm-Gotland

Öppen föreläsning för patientföreträdare

31 maj 2016 | Stockholm-Gotland

Lärandekonferens - standardiserade vårdförlopp

Lärandekonferensen är ett tillfälle att byta erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar kring införandet av vårdförloppen i Stockholms läns landsting.

31 maj 2016 | Stockholm-Gotland

Temavecka med CancerRehabFonden: Kronisk cancer

12 juni 2016 | Stockholm-Gotland

Inbjudan till Njurcancerföreningens årsmöte

16 juni 2016 | Stockholm-Gotland

Nätverksträff för koordinatorer SVF

17 juni 2016 | Stockholm-Gotland

Se fler händelser

Kalenderhändelser