KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny nationell kvalitetsrapport för KML

Ny nationell kvalitetsrapport för KML (2016) är nu publicerad på cancercetrum.se.

19 september 2017 | Samverkan

2018 års SVF nu på remiss

Lämna synpunkter senast den 8 oktober.

8 september 2017 | Samverkan

SVF-utredda patienter positiva och engagerade

Högre svarsfrekvens och fler patienter med positivt helhetsintryck.

7 september 2017 | Samverkan

Sju nationella vårdprogram på remiss

Två av de sju är på remissrunda 1 och resterande fem på remissrunda 2. Instruktion om att lämna synpunkter finns i varje dokument.

1 september 2017 | Samverkan

Publicerade studier om jämlik cancervård

Sammanställning från RCC Uppsala Örebro nu publicerad.

25 augusti 2017 | Samverkan

Policy och blankett för bedömning av jäv

Ordförande och andra medlemmar i RCCs arbetsgrupper ska deklarera jävsförhållanden och eventuella ersättningar.

24 augusti 2017 | Samverkan

"RCC-modellen ett föredöme"

RCCs arbete lovordades under Cancerdagen i Almedalen.

6 juli 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Utbildning: Förändringsarbete genom team - tillsammans kommer vi längre

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom cancervården som vill utveckla förmågan att driva förändringsarbete tillsammans i team.

30 mars 2017 | Stockholm-Gotland

Kunskapsdag om aortasjukdomar

19 oktober 2017 | Stockholm-Gotland

10th European Public Health Conference

1 november 2017 | Stockholm-Gotland

Cancer i primärvården

Välkommen till en heldag som erbjuder fördjupningskunskaper om cancer.

8 november 2017 | Stockholm-Gotland

Utbildning datauttag

Lär dig grunderna i hur en uttagsmall används eller hur du gör egna enkla uttag.

16 november 2017 | Stockholm-Gotland

Cancer i primärvården

6 december 2017 | Stockholm-Gotland

Se fler händelser

Kalenderhändelser