KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

SKL söker en cancersamordnare

Är det du som är Gunilla Gunnarssons efterträdare?

20 april 2017 | Samverkan

Så arbetar en SVF-koordinator

Nationell funktionsbeskrivning för koordinatorsfunktionen inom standardiserade vårdförlopp.

19 april 2017 | Samverkan

Nationella vårdprogram på remiss

Remissversioner av ett helt nytt och fyra reviderade nationella vårdprogram finns nu att lämna synpunkter på.

18 april 2017 | Samverkan

Rundabordssamtal om framtidens cancervård

Delta i rådslaget – skicka synpunkter till Gabriel Wikström!

18 april 2017 | Samverkan

Nytt nationellt system för canceranmälan

Idag lanseras CanINCA – ett nytt nationellt datasystem för canceranmälningar till Socialstyrelsens cancerregister.

10 april 2017 | Samverkan

Nytt nationellt vårdprogram för follikulärt lymfom

Målsättningen med detta vårdprogram är att definiera utredning, standardbehandling och övrigt omhändertagande av patienter med follikulära lymfom.

3 april 2017 | Samverkan

Uppskattad spridningskonferens om Botkyrkaprojektet

Den 28:e mars deltog flera namnkunniga inom folkhälsa från hela Sverige på RCC Stockholm - Gotland och Unesco LUCS spridningskonferens om det interkulturella informationsprojektet - Goda vanor för ett friskare liv.

31 mars 2017 | Stockholm-Gotland

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Utbildning: Förändringsarbete genom team - tillsammans kommer vi längre

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom cancervården som vill utveckla förmågan att driva förändringsarbete tillsammans i team.

30 mars 2017 | Stockholm-Gotland

Gyncancerdagen 2017 i Stockholm

Fri entré. Seminariet är öppet för alla. Välkommen!

26 april 2017 | Stockholm-Gotland

Regionmöte Malignt melanom

Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland och Vårdprogramgruppen för malignt melanom bjuder in till regionmöte.

27 april 2017 | Stockholm-Gotland

Workshop INCA

RCC Stockholm - Gotland bjuder in till workshop i INCA. Workshopen riktar sig till dig som är ny eller som vill friska upp färdigheterna i INCA.

27 april 2017 | Stockholm-Gotland

Informationskväll om screening för livmoderhalscancer

Denna informationskväll syftar till att informera om nyheter och regionala rutiner kring screening om livmoderhalscancer.

2 maj 2017 | Stockholm-Gotland

Inspirationsdag för SVF 10 maj

Välkommen på en fullspäckad heldag för dig som jobbar med standardiserade vårdförlopp!

10 maj 2017 | Stockholm-Gotland

Se fler händelser

Kalenderhändelser