• REGIONALT CANCERCENTRUM
  UPPSALA ÖREBRO
 • Postadress
  Akademiska sjukhuset
  SE-751 85 UPPSALA
 • Besöksadress
  Dag Hammarskjölds väg 54 A
  SE-751 83 UPPSALA
 • Telefon
  018 - 15 19 70 (Kansli)
  018 - 15 19 10 (Register och vårdprogram)
  018 - 15 19 10 (Randomisering)
 • Fax
  018 - 71 14 45