Välkommen till Regionala cancercentrums nya webbplats!

Här hittar du kunskapsstöd som underlättar för dig i cancervården.

Under Cancerdiagnoser finns alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp och läkemedelsregimer, allt sorterat per diagnos. Under Våra uppdrag hittar du information om de utvecklingsarbeten vi bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Vi hoppas du ska hitta det du söker. Hör gärna av dig med synpunkter till info@cancercentrum.se eller till ”kontakta redaktör” längst ner på varje sida.

KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Fastställt SVF för analcancer

Vårdförloppet för analcancer är nu fastställt och finns tillgängligt på webbplatsen.

29 april 2016 | Samverkan

SVF för livmoderkroppscancer på remiss

Remissversionen finns tillgänglig för nedladdning på webben. Lämna dina synpunkter senast den 15 maj.

22 april 2016 | Samverkan

Remissversioner av vårdprogram

Regionala cancercentrum börjar publicera remissversioner av vårdprogram på webben. Nu finns sju remissversioner publicerade.

15 april 2016 | Samverkan

Kraftig kostnadsökning för cancer till 2040

År 2040 förväntas över 100 000 personer få en cancerdiagnos. Till samma år förväntas kostnaderna för cancer öka med 90 procent.

6 april 2016 | Samverkan

Ökad överlevnad för patienter med myelom

Patienter med blodcancerformen myelom lever allt längre. I dag lever hälften av patienterna under 65 år minst sju år.

31 mars 2016 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv