KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Socialstyrelsens lägesrapport för SVF 2016

Den andra lägesrapporten från Socialstyrelsen visar sammantaget att arbetet med SVF har goda förutsättningar att bidra till en mer integrerad och sammanhållen cancervård.

30 november 2016 | Syd

Landstingen delar på 203 SVF-miljoner

Regeringen beslutade idag att betala ut 203 miljoner kronor till de landsting som infört nya standardiserade vårdförlopp och som uppfyllt villkoren i 2016 års överenskommelse.

24 november 2016 | Samverkan

Tydlighet skapar tillit - patientens perspektiv i cancervården

Går SVF för snabbt för patienten? En internationell studie vid Lunds universitet visar att patienter tycker det känns bra att bli omhändertagna snabbt, att bli tagna på allvar och snabbt få den vård man behöver.

23 november 2016 | Syd

SVF i praktiken

Wenche Melander, kontaktsjuksköterska, arbetar med att införa standardiserade vårdförlopp i verksamheten. Tydlighet i rollfördelningar och nära dialog med patienter är framgångsfaktorer.

23 november 2016 | Syd

Fastställda vårdförlopp

Vårdförloppen för sarkom och sköldkörtelcancer är nu fastställda och finns tillgängliga på webben.

23 november 2016 | Samverkan

Ny rapport från njurcancerregistret

Koncentration av kirurgin pågår och långa väntetider från misstanke om njurcancer till behandling – det visar den nya rapporten från njurcancerregistret.

15 november 2016 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

ST-kurs i gynekologiska cancersjukdomar

14 december 2016 | Samverkan

Mat och cancer 2017

23 januari 2017 | Syd

Världscancerdagen 2017

För åttonde året arrangeras ett traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen.

4 februari 2017 | Samverkan

Nationell biobankskonferens

Runt 200 deltagare samlas för att presentera och diskutera biobankning i Sverige.

14 februari 2017 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser