Välkommen till Regionala cancercentrums nya webbplats!

Här hittar du kunskapsstöd som underlättar för dig i cancervården.

Under Cancerdiagnoser finns alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp och läkemedelsregimer, allt sorterat per diagnos. Under Våra uppdrag hittar du information om de utvecklingsarbeten vi bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Vi hoppas du ska hitta det du söker. Hör gärna av dig med synpunkter till info@cancercentrum.se eller till ”kontakta redaktör” längst ner på varje sida.

KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

logotyp 1177.se

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Uppföljningen av vårdförloppen igång!

De tre första landstingen har börjat rapportera.

13 november 2015 | Samverkan

Ytterligare två vårdförlopp på remiss

Lämna synpunkter fram till 3 december

12 november 2015 | Samverkan

Nytt vårdprogram KML

Första vårdprogrammet för kronisk myeloisk leukemi enligt RCC-mall.

11 november 2015 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv