KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny patientrapport från kvalitetsregister för tarmcancer

Statistik och information som är lätt att förstå för icke medicinskt utbildade.

22 juni 2017 | Samverkan

Patienter och närstående: Så vill vi ha det!

Broschyr med patienters- och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården. Kan beställas gratis i hela Sverige.

20 juni 2017 | Samverkan

Reviderat nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer

Innehåller reviderade riktlinjer för bland annat riskgruppsindelning, lymfkörtelutrymning, TSH-suppression och behandling med radioaktivt jod.

15 juni 2017 | Samverkan

Reviderat vårdprogram speglar nya behandlingar vid melanom

Nu finns uppdaterade riktlinjer för målsökande läkemedel och immun-checkpoint-hämmare, samt för strålbehandling både postoperativt och vid spridd, icke-operabel sjukdom.

13 juni 2017 | Samverkan

Min vårdplan digitaliseras och testas under 2017

I år testas en nationell, digital version av Min vårdplan. Utvärdering väntas i slutet av året.

13 juni 2017 | Syd

Hodgkins och T-cellslymfom får nya vårdprogram

Nu finns två nya nationella vårdprogram inom lymfomområdet tillgängliga

12 juni 2017 | Samverkan

Landstingen koncentrerar fler canceråtgärder

Alla landsting har beslutat enligt RCCs rekommendation.

12 juni 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv