Nationell kvalitetsregistergrupp för Lymfom

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Mats Jerkeman

överläkare

Skånes universitessjukhus

 

Registerhållare

Karin Ekström Smedby

 

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 

Ledamöter

Björn Wahlin

 

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Franz Rommel

 

Universitetssjukhuset, Linköping

Gunilla Enblad

suppleant

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Fredrik Ellin

 

Länssjukhuset, Kalmar

Martin Erlanson

 

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Sverker Hasselblom

suppleant

Sahlgenska universitetssjukhuset, Göteborg

Herman Nilsson-Ehle

regional processägare lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteb...

 

Stödjande RCC

RCC Syd

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

Niklas Berndt

datamanager

RCC Syd


Faktaägare: Karin Ekström Smedby
Gemensam information uppdaterad: 26 september 2016