Nationell vårdprogramgrupp för primära maligna hjärntumörer

Ordförande

Sara Kinhult

onkolog

Skånes Universitetssjukhus

 

Ledamöter

Thomas Asklund

onkolog

Norrlands Universitetssjukhus

Margret Jensdottir

neurokirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Sara Malmström

sjuksköterska

Lund

Göran Hesselager

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Marie Sjögren

regional processägare hjärntumörer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Patientrepresentant 

vakant

Stödjande RCC

Regionalt cancercentrum norr

Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 UMEÅ

Elin Moritz

statistiker

RCC Norr

porträtt

Kerstin Rehn

registeradministratör

RCC Norr

Åsa Sundberg

systemutvecklare

RCC Norr


Gemensam information uppdaterad: 16 augusti 2017