Nationell kvalitetsregistergrupp cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Magnus Rizell

regional processägare levercancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Bjarne Ardnor

leverkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Bengt Isaksson

leverkirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Agneta Norén

leverkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Per Sandström

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Gert Lindell

leverkirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Representanter från specialistföreningar

Gunnar Söderdahl

transplantation (STF) Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Ingvar Syk

kirurgen, Kolorektalcancerregistret

Malin Sternby Eilard

Svensk förening för övre abdominell kirurgi (SFÖAK)

Maria Sandgren

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK)

Per Stål

gastrocentrum (SGF) Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Ulrika Palenius

Svensk onkologisk förening, delförening för gastroenterologisk onkologi (GOF)

Stödjande RCC

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

Katrin Gunnarsdottir

enhetschef statistik

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Madeleine Book

registerproduktägare

RCC Väst


Gemensam information uppdaterad: 21 juni 2017