Väntetid SVF matstrupe- och magsäckscancer

Under ett år insjuknar omkring 1 300 vuxna personer i Sverige i matstrups- eller magsäckscancer. Färre än hälften genomgår behandling i botande syfte. Av de som insjuknade utreddes ca 40 procent enligt SVF under 2016.

Tre olika ledtider för SVF matstrupe- och magsäckscancer

  • Kirurgisk behandling vid matstrupe- och magsäckscancer har max ledtid 38 dagar (diagram 1).
  • Kombinerad strål- och tumörspecifik läkemedelsbehandling har max ledtid 38 dagar (diagram 2).
  • Tumörspecifik läkemedelsbehandling har max ledtid 31 dagar (diagram 3).

Resultat

I RCCs rapport Ingångsvärden konstateras att 23 procent opererades inom maximala ledtiden 38 dagar 2014–2015 (dock med utgångspunkten diagnosdatum i stället för välgrundad misstanke, varför andelen i verkligheten kan ha varit ännu lägre). Under 2016 kortades tiderna så att 43 procent av de som genomgick SVF under 2016 opererades inom 38 dagar.

För kombinerad strål- och cytostatikabehandling har under 2016 38 procent startat inom den maximala ledtiden 38 dagar. Samma period erhöll 44 procent cytostatikabehandling inom maximala ledtiden 31 dagar (här ingår även palliativ cytostatikabehandling). 

Som jämförelse startades neoadjuvant behandling för 29 procent inom 38 dagar 2014-2015 (dock med utgångspunkten diagnosdatum i stället för välgrundad misstanke, varför andelen i verkligheten kan ha varit ännu lägre).

Patienter som erhållit palliativ behandling i form av strålning och symtomlindrande behandling utgör en mindre grupp som inte redovisas nedan.

Indikatorer för nationell uppföljning

Uppgifterna nedan baseras på 2016 års inrapporterade data.

  • Andel patienter av de som utretts enligt SVF som startat behandling för matstrups- och magsäckscancer  57%
  • Andel patienter som utretts och startat behandling enligt SVF under 2016 i relation till 2015 års incidens för matstrups- och magsäckscancer  41% *

* Källa Cancerregistret, 2016 års data ännu ej tillgängliga.

Notera om diagrammen

Om data saknas för ett enskilt landsting eller en region beror det på att det är färre än tio patienter som startat behandling och därmed avslutat vårdförloppet i landstinget eller regionen.


Gemensam information uppdaterad: 18 april 2017

Regionalt