Gällande vårdprogram matstrups- ooch magsäckscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2012-03-23

2. Vårdprogramgruppens sammansättning

Pauline Djerf,
Doktorand, Specialistläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Anders Edebo,
Med Dr, Överläkare, SU-Sahlgrenska, Göteborg

Hans Ejnell,
Docent, Överläkare, SU-Sahlgrenska, Göteborg

Simon Ekman,
Docent, Överläkare, Uppsala Akademiska Sjukhus, Uppsala

Monika Fagevik-Olsén,
Docent, Leg Sjukgymnast, SU-Sahlgrenska, Göteborg

Signe Friesland,
Med Dr, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Per Gullstrand,
Docent, överläkare, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

Ingvar Halldestam,
Med Dr, Överläkare, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

Michael Hermansson,
Med Dr, Överläkare, SU-Sahlgrenska, Göteborg

Anders Hyltander,
Docent, Överläkare, SU-Östra, Göteborg

Jan Johansson,
Docent, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Erik Johnsson,
Med. Dr, Överläkare, SU-Sahlgrenska, Göteborg

Folke Johnsson,
Docent, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Åse Johnsson,
Med Dr, Överläkare, SU-Sahlgrenska, Göteborg

Claes Jönson,
Docent, Överläkare, SU-Sahlgrenska, Göteborg

Pernilla Lagergren,
Professor, Leg Sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Pehr Lind,
Docent, Överläkare, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Mats Lindblad,
Docent, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Johan Lundberg,
Docent, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lars Lundell,
Professor, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Hanns-Ulrich Marschall,
Professor, Överläkare, SU-Sahlgrenska, Göteborg

Lena Martin,
Med Dr, Leg Dietist, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Torbjörn Myrnäs,
Överläkare, Umeå Universitetssjukhus, Umeå

Ingemar Näslund,
Docent, Överläkare, Örebro Universitetssjukhus, Örebro

Ulrika Smedh,
Docent, Specialistläkare, SU-Sahlgrenska, Göteborg

Anders Sundin,
Professor, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Jon Tsai,
Docent, Bitr. överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Bruno Walther,
Professor, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Anders Winbladh,
Med Dr, Specialistläkare, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

Mats Wolving,
Med Dr, Överläkare, SU-Sahlgrenska, Göteborg

Thomas Zilling,
Docent, Överläkare, Kalmars sjukhus, Kalmar