Nationell vårdprogramgrupp matstrups- och magsäckscancer

Ordförande

Lars Lundell

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Ledamöter

Bengt Wallner

kirurg

Norrlands Universitetssjukhus

Signe Friesland

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Pernilla Lagergren

leg sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Pehr Lind

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Mats Lindblad

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Lena Martin

leg dietist

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Anders Sundin

Röntgendiagnostik

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jon Tsai

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Esther Lörinc

patolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Magnus Nilsson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Ingvar Halldestam

kirurg

Linköpings Universitetssjukhus

Thomas Zilling

kirurg

Kalmars sjukhus

Gudrun Lukas

kirurg

Linköpings Universitetssjukhus

Pauline Djerf

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jan Johansson

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Johan Lundberg

 

Skånes Universitetssjukhus, Lund

David Borg

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Kerstin Malmgren

radiolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Marlene Malmström

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Nicole von Zedlitz

kirurg

Blekingesjukhuset, Karlskrona

Simon Ekman

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jakob Hedberg

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Eva Szabo

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Anders Edebo

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Monika Fagevik-Olsén

leg sjukgymnast

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Erik Johnsson

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mats Wolving

patolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ulrika Smedh

regional processägare matstrups- och magsäckscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Patientrepresentanter

Vakant

Stödjande RCC

Regionalt cancercentrum norr

Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 UMEÅ

porträtt

Kerstin Rehn

registeradministratör, sjuksköterska

RCC Norr

porträtt

Ove Björ

statistiker

RCC Norr

Åsa Sundberg

systemutvecklare

RCC Norr


Gemensam information uppdaterad: 16 augusti 2017