Nationellt vårdprogram prostatacancer

Rekommendationerna i vårdprogrammet följer i stor utsträckning Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Uppdatering av vårdprogrammet sker i regel en gång per år.

Gällande vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Kortversion för allmänläkare

Nationellt vårdprogram, kortversion allmänläkare (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. 

Patientinformation

Egenvård för män med prostatacancer 
Sexuella problem efter behandling för prostatacancer 
Tidigt upptäckt prostatacancer


Regionalt innehåll


Regionala behandlingsriktlinjer

Regionalt vårdprogram 2013

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer (bilaga till regionalt vp 2013)


Faktaägare: Ove Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, ÖrebroOve Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Gemensam information uppdaterad: 7 april 2017

Regional information uppdaterad: 21 maj 2015

Regionalt