Nationell kvalitetsregistergrupp för testikelcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Olof Ståhl

Ordförande kvalitetsregistergruppen

Onkologiska kliniken, SUS, Lund

 

Ledamöter

Karin Söderberg

Onkologiska kliniken Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Anna Laurell

 

Onkologiska kliniken Akademiska sjukhuse...

Gabriella Cohn-Cedermark

 

Onkologiska kliniken Karolinska Universi...

Anders Kjellman

 

Urologiska kliniken, Karolinska Universi...

Najme Wall

 

Onkologiska kliniken Universitetssjukhus...

Olof Ståhl

 

Onkologiska kliniken Skånes Universitets...

Aleksander Giwercman

 

Reproduktionsmedicinskt centrum Skånes U...

Ulf Håkansson

 

Urologiska kliniken Skånes Universitetss...

 

Referenspatolog

Birgitta Sundelin

 

Patologiska kliniken Karolinska Universi...

Gunilla Chebil

 

Unilabs, Skövde

Referensradiolog

Lennart Blomqvist

 

Röntgenkliniken Karolinska Universitetss...

 

Patientrepresentanter

Erik Sillén

 

Stockholm

Johan Löfgren

 

Malmö

Stödjande RCC

Ann-Sofie Allansson

registeradministratör

RCC Syd

Jenny Bendz

Registerproduktägare

Pia Mårtensson-Löthgren

Statistiker

RCC Syd


Faktaägare: Olof Ståhl, Onkologiska kliniken, SUS, Lund
Gemensam information uppdaterad: 26 september 2016