MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kommande version

Vårdförloppet är reviderat under 2018 men landstingen har inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019. Du hittar den reviderade versionen här:
Vårdförlopp under revision

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, tjock- och ändtarmscancer (pdf)
Kortversion för primärvården, tjock- och ändtarmscancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

 

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för tjock- och ändtarmscancer (2 oktober 2015)


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 17 december 2018