Läkemedelsregimer urinblåse- och urinvägscancer

Här finns så kallade regimer, det vill säga tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för cancer i urinblåsa och urinvägar.

Faktaägare: AnnSofie Fyhr
Gemensam information uppdaterad: 28 april 2017

Regional information uppdaterad: 21 maj 2015

Regionalt