Regional koordinator för bäckencancerrehabilitering

Patienter som behandlats för cancer i bäckenet riskerar sena biverkningar av flera olika slag. Mot bakgrund av att dessa biverkningar inte alltid uppmärksammas, att kompetensen inom området är otillräcklig och att många patienter idag inte erbjuds den rehabilitering de har behov av, har en riktad satsning för att erbjuda jämlik rehabilitering efter bäckencancer tillkommit. Inom ramen för denna söker RCC syd regionala koordinatorer för bäckencancerrehabilitering.

Uppdraget som Regional koordinator bäckencancerrehabilitering

Uppdraget innebär att arbeta för en mer patientfokuserad, sammanhållen och jämlik bäckencancerrehabilitering ur ett regionalt perspektiv. Vi söker en erfaren medarbetare med god kunskap och inblick i olika delar av vården och rehabiliteringsbehoven vid bäckencancer.

Uppdraget innefattar att koordinera och synliggöra möjligheter till bäckencancerrehabilitering, stödja kvalitetsutveckling och vara en utvecklingspartner. Detta kräver att man kontinuerligt är i kontakt med och besöker de lokala teamen inom kirurgi, urologi, gynekologi och rehabilitering samt anordnar gemensamma möten för att bland annat diskutera och överföra erfarenheter mellan de olika lokala utvecklingsinsatserna. Uppdraget kräver en nära kontakt med regionala och nationella professionella nätverk inom området. God kännedom om aktuella forskningsområden och kontakter/samverkan med aktuella forskargrupper är meriterande.

Till stöd för den regionala koordinatorn för bäckencancerrehabilitering kommer en referensgrupp med medicinsk kompetens inom kolorektal kirurgi, urologi och gynonkologi tillsätts.

Uppdraget som regional koordinator innebär ett förordnande inom RCC Syd (motsvarande tjänsteköp om ca 20% av tjänst).

För mer information om uppdraget, kontakta Bjorn.Ohlsson@skane.se eller Jessica.Wihl@skane.se

Intresseanmälan senast den 30 juni

Regionalt cancercentrum syd önskar ansökan (kort personligt brev samt CV) till uppdraget som regional koordinator för bäckencancerrehabilitering senast den 30 juni till Ingrid.Vogel@skane.se

För ytterligare information kring Regionalt cancercentrum syd, kontakta verksamhetschef Mef Nilbert på telefonnummer 070-796 80 69 

Ansvarig redaktör: Mimi Taylor
Sidan uppdaterad: 7 juni 2017

Regionalt