Verksamhetsutvecklare till Regionalt cancercentrum syd

Som verksamhetsutvecklare erbjuds du stora möjligheter att vara med och förändra och utveckla verksamhets- och arbetsprocessutveckling. Detta är en tjänst för dig som trivs med parallella och skiftande uppdrag som drivs i samverkan med andra men också självständigt.

I dina arbetsuppgifter som verksamhetsutvecklare ingår:

• Utifrån RCCs tio kriterier arbeta för att stödja en kunskapsstyrd utveckling av cancervården inom områden som cancerprevention, tidigdiagnostik, standardiserade vårdförlopp, cancerläkemedel, rehabilitering och palliation. Arbetet beskrivs i RCCs regionala cancerplan
• I samverkan med linjeorganisationen stödja processorienterat förbättringsarbete i cancervården inom de tio kriterierna.
• Delta i och/eller driva utvecklingsprojekt samt koordinera utbildningsinsatser lokalt, regionalt och nationellt.
• Bevaka och vara kontaktperson för ett eller flera av verksamhetens fokusområden.
• Medverka i regionala och nationella arbetsgrupper inom RCC.

RCC Syd arbetar för hela södra sjukvårdsregionen och samverkar med Sveriges fem andra RCC varför en del resor (cirka 4/månad) nationellt samt inom södra sjukvårdsregionen krävs.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi välkomnar även dig som är kurator, har folkhälsovetenskaplig eller annan relevant akademisk utbildning att söka. Det är meriterande om du har forskarutbildning och/eller erfarenhet från cancervården.

Det är en förutsättning för tjänsten att du har god kännedom om hälso- och sjukvårdsorganisation samt dess vårdflöden. Likaså ser vi det som positivt om du tidigare har arbetat med processorienterad vård och kvalitetsregister samt med planering, genomförande och utvärdering av forsknings- och/eller förbättringsprojekt. Har du därtill även vana att arbeta med bearbetning och sammanställning av data är det meriterande.

För tjänsten är det värdefullt om du har ledarskapsutbildning och/eller erfarenhet av projektledning. Vidare är du en van datoranvändare och har goda kunskaper i Microsoft Office programmen Word, Excel och Power Point.

Detta är en befattning för dig som är drivande, initiativrik, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har mycket god samarbetsförmåga men trivs samtidigt med att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Vidare har du ett lösningsorienterat fokus men en positiv syn på varierade arbetsuppgifter och nya utmaningar. Vi ser det som en självklarhet att du, liksom oss andra, bidrar till ett positivt arbetsklimat i RCC Syd.

Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Välkommen med din ansökan redan idag!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en god ambassadör för våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontoret arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Vi är drygt 800 medarbetare och våra arbetsplatser finns främst i Kristianstad och i Västra Hamnen i Malmö.

www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Ansök här.

Sidan uppdaterad: 16 mars 2017

Regionalt