En dag för kontaktsjuksköterskan och teamen

Efterfrågan att få ta del av forskning om kontaktsjuksköterskans roll och funktion är stor. Dagen bjuder bland annat på omvärldsspaning, forskningsläget och kontaktsjuksköterskors egna erfarenheter. Planering av program pågår.

15 november

Medicon Village, Lund

Preliminärt program

 

  • Inledning av dagen, Rita Jedlert, direktör, Södra regionvårdsnämnden 
  • Forskning kring kontaktsjuksköterskors roll och funktion samt patienters erfarenheter och upplevelser av kontaktsjuksköterskor, Maria Larsson, professor och Kaisa Bjuresäter, universitetslektor, Karlstad universitet 
  • Kontaktsjuksköterskors egna erfarenheter – team från södra sjukvårdsregionen delar med sig av erfarenheter och förbättringsarbete. 
  • Hälsofrämjande samtal – information om utbildning för kontaktsjuksköterskor, Therese Råberg, regional patientprocessledare för prevention

Inbjudan med detaljerat program och länk till anmälan kommer ut i mitten av september.

Sidan uppdaterad: 1 september 2017