Informations- och erfarenhetsutbyte för patientföreningar, patienter och närstående

Välkommen till ett dialogmöte med fokus på cancerrehabilitering och prevention

30 november

Medicon Village, Lund

Vad är och vad innebär cancerrehabilitering?

Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering uppdaterades våren 2017. Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Enligt vårdprogrammet bör verksamheter samverka med patientföreträdare. 

Heléne Öberg, regional patientprocesledare cancerrehabilitering 

Vad är ett hälsofrämjande samtal och hur involveras patienten?

  • Vad är patientens tankar om upplevelsen av att ha ett hälsofrämjande samtal i samband med besked om sin diagnos?
  • Är det positivt?
  • Vad ska ingå och vad är viktigt att inte missa?
  • Hur bör ett hälsofrämjande samtal vara utformat? 

Therese Råberg, regional patientprocessledare prevention 

Inbjudan och anmälan kommer att skickas ut i början oktober

Sidan uppdaterad: 1 september 2017