Styrelse RCC Syd

RCC Syd leds av en styrelse med representation på landstings/regiondirektörsnivå från samtliga fyra huvudmän. I styrelsen ingår även patientföreträdare och representanter för Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och södra regionvårdsnämndens kansli.

Ordinarie ledamöter och adjungerade i RCC Syds styrelse 2016

Ordinarie ledamöter:

Region Skåne

Björn Zackrisson

förvaltningschef SUND

Region Skåne

Pia Lundbom

förvaltningschef KRYH

Region Skåne

Lars Almroth

Vice Ordf

ledamot

 

Region Halland

Ann-Sofi Isaksson

ledamot

Region Halland

 

Region Kronoberg

Per-Henrik Nilsson

hälso- och sjukvårdsdirektör

Region Kronoberg

Gunnar Persson

centrumchef kirurgicentrum

Region Kronoberg

Landstinget Blekinge

Gunilla Skoog

utvecklingsdirektör

Landstinget Blekinge

Ralph Harlid

 

LT Blekinge

Adjungerade:

Södra Regionvårdsnämnden

Rita Jedlert

direktör

Region Skåne

 

Lunds universitet/Med fak

Jonas Manjer

docent

Lunds universitet/Med fak

Christian Ingvar

professor, överläkare

Lunds universitet/Med fak

Anders Bjartell

vicedekan (ersättare)

Lunds universitet/Med fak

 

Patient- och närståenderåd

Eva-Stina Johansson

patientföreträdare

RCC Syds patient- och närståenderåd

Mattias Gustavsson

 

Pat och närstå

RCC Syd

Mef Nilbert

verksamhetschef

RCC Syd

Maria Rejmyr Davis

enhetschef

RCC Syd

Ingrid Vogel

verksamhetssamordnare

RCC Syd

Björn Ohlsson

medicinsk rådgivare

RCC Syd

 

Faktaägare: Mef Nilbert
Sidan uppdaterad: 16 juni 2017