Informationsmaterial

Här lägger vi löpande upp informationsmaterial i form av broschyrer och power points som går bra att ladda ner.

Trycksaker

Broschyr, "Regional Cancerstrategi 2013-2015"

fram

Broschyr, "RCC Syd mål och fokusområden - Bättre cancervård med patienten i fokus"

framsi

Brochure in English, "RCC South - goals and focus areas"

framsida

Regional cancerplan, version 20141001 - Delar i en helhet. 

cancerplan

 

Broschyr, "Fyra viktiga frågor, stöd och inspiration för dig som i ditt arbete möter patienter med cancer"

rehab

Broschyr, "Alarmsymtom, Varningsflaggor för cancer"

alarmsymtom

 

Power point

Power point RCC Syd

Faktaägare: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 10 juni 2015