Kontaktsjuksköterskeutbildning 7.5 hp start hösten 2017

På uppdrag av Region Kronoberg anordnar Linnéuniversitetet kontaktsjuksköterskeutbildning om 7.5 hp med kursstart i november 2017. Kursen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård.

Kursen bedrivs på distans via en kursplattform och har tre planerade kursträffar på universitetet i Växjö/Kalmar. Upplägget innebär till stor del självstudier med viss frihet i förhållande till tid och plats. Kursen går på kvartsfart vilket innebär at kursdeltagaren lägger ner ca 10 timmar/vecka på studierna. Kursansvarig genomför för närvarande en mindre revidering av kursplanen så vissa förändringar kommer vara genomförda till kursstart. Kursavgift ca 17000 – 18000 kr.

Specifika frågor om kursplan (innehåll, mål, undervisnings- och examinationsformer) och anmälan mailar du till kursansvarig:

Carina Persson, Linnéuniversitetet, e-post: carina.persson@lnu.se.

Du kan även kontakta RCC Syd för att ta del av informationsbrev och kursplan:

Christina Landegren, e-post: christina.landegren@skane.se

Anmälan till kursen:

Var god uppge namn, personnummer samt kontaktuppgifter/mailuppgift till den chefsperson som kan skriva på avtalet med universitetet där de förbinder sig att betala för utbildningen. Sista dag för anmälan är 30/9 2017.

OBS! Förlängd anmälningstid. Kontakta kursansvarig, se ovan.

 

Sidan uppdaterad: 23 augusti 2017

Regionalt