Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Den 15 november 2017 arrangerar RCC Syd en temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patient med cancer.

Efterfrågan att få ta del av forskning om kontaktsjuksköterskans roll och funktion är stor. Dagen bjuder bland annat på omvärldsspaning, forskningsläget och kontaktsjuksköterskors egna erfarenheter.

Målgrupp: Kontaktsjuksköterskor och övriga professioner som ingår i teamen runt patienter med cancer
Plats: Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund
Tid: 15 november 2017 klockan 09:30-16:00. Samling och kaffe kl 9:00
Sista anmälningsdag: 3 november

Vid frågor kontakta Christina Landegren på christina.landegren@skane.se

Program med reservation för eventuella ändringar  

- Inledning av dagen, Rita Jedlert, direktör, Södra regionvårdsnämnden

- Hälsofrämjande samtal – information om utbildning för kontaktsjuksköterskor, Therese Råberg, regional patientprocessledare för prevention, RCC Syd  

- Forskning kring kontaktsjuksköterskors roll och funktion samt patienters erfarenheter och upplevelser av kontaktsjuksköterskor, Maria Larsson, professor och Kaisa Bjuresäter, universitetslektor Karlstad universitet 

- Kontaktsjuksköterskors egna erfarenheter, team från södra sjukvårdsregionen delar med sig av erfarenheter och förbättringsarbete. 

- Aktiva överlämningar i process hjärntumör inom södra sjukvårdsregionen - ur ett region- och länssjukhusperspektiv, Anna Brynell, Katarina Assarsson och Sara Malmström, kontaktsjuksköterskor NeuroOnkologisk mottagning, SUS Lund samt Maria Åkerberg och Nathalie Vestberg, kontaktsjuksköterskor Neurologen, Hallands sjukhus, Halmstad

- Bra rehabilitering är välplanerad ihärdighet - kontaktsjuksköterskans roll vid cancerrehabilitering, Agneta Hagren och Ulrika Fyrhag, kontaktsjuksköterskor ÖNH mottagningen, SUS

- Distresstermometer - från stressande rekommendation till strukturerad hjälp i sjuksköterskans arbetsdag, Hanna Ekman, kontaktsjuksköterska, Andrea Magnusson leg. sjuksköterska, psykoterapeut och sexolog, CSK

- Cancerrelaterad smärta – uppföljning, samarbete och aktiva överlämningar, Helene Almström och Cecilia Kamstad, specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård, SUS

Anmälan är bindande!

Faktaägare: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 17 oktober 2017

Regionalt