Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Den 30 maj 2017 arrangerar RCC Syd en temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patient med cancer.

Teman för dagen är ärftlig cancer, sexuell hälsa och patienters erfarenheter. Dagen är kostnadsfri.

Målgrupp: Kontaktsjuksköterskor och övriga professioner som ingår i teamen runt patienter med cancer
Plats: Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund
Tid: 30 maj 2017 klockan 09:30-16:00. Samling och kaffe kl 9:00
Sista anmälningsdag: 15 maj

Sista datum för anmälan är passerad. Finns det intresse av att delta, kontakta Christina Landegren på christina.landegren@skane.se

Program:

  • Onkogenetik – Hur pratar vi med patienten om risk för ärftlig cancersjukdom? Maria Stenmark Askmalm, regional patientprocessledare för ärftlig cancer RCC Syd. Karin Svensson, onkologisjuksköterska och genetisk vägledare, Klinisk genetik, Region Skåne
  • Cancerland – tur & retur Karin Wahlberg, författare och läkare. 
  • Sexuell hälsa och cancer - Vem är en sexuell person och vad kan jag som kontaktsjuksköterska göra? Else-Marie Rasmusson, onkologisjuksköterska och sexolog, Skånes universitetssjukhus

Sidan uppdaterad: 16 maj 2017

Regionalt