Nationell styrgrupp för SAMS

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in, hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ledamöter:

Jonas Sandberg

urolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Eva Johansson

urolog

Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala

Stefan Carlsson

urolog

Karolinska sjukhuset, Solna

David Robinson

urolog

Höglandssjukhuset, Eksjö

Andreas Josefsson

urolog

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Maria Nyberg

sjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteb...

Ola Bratt

urolog

Helsingborgs lasarett, Helsingborg

Annika Skoog

stödperson för inrapportörer

Helsingborgs lasarett

Pär Stattin

 

Norrlands universitetssjukhus

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst


Faktaägare: Ola Bratt, urolog, Helsingborgs lasarett
Gemensam information uppdaterad: 25 april 2017