Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i ditt arbete med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Faktaägare: Johan Falkenius, Karolinska UniversitetssjukhusetJohan Falkenius, Karolinska Universitetssjukhuset
Gemensam information uppdaterad: 27 april 2017