Regionala cancercentrums projektgrupp för kortare väntetider

RCC i samverkan har tillsatt en nationell arbetsgrupp med respektive RCCs regionala projektledare för genomförandet av satsningen Kortare väntetider i cancervården.

Specifikt uppdrag:

Gruppen ska inom ramen för projektgruppens arbete för kortare väntetider i cancervården:

  • Utbyta regionala erfarenheter av uppdraget med att samordna införandet av de standardiserade vårdförloppen.
  • Ge stöd till SKLs och RCC i samverkans uppdrag gällande kommunikationsinsatser.
  • Ta fram gemensamma underlag på uppdrag av RCC i samverkan.
  • Vara beredande i frågor som rör satsningen ”Varje dag räknas” inför beslut i RCC samverkan.

Gruppen består av de regionala projektledarna och leds av RCCs nationella samordnare för standardiserade vårdförlopp och SKLs projektledare för satsningen.

Projektgruppens mötestider våren 2017


10 januari 13 -15   Videomöte
16 februari 13 -15  Videomöte
27 mars  13 -17 möte på SKL
24 april 13 -15 Videomöte
16 maj  13.30 -15.30
7 juni 13 -15 Videomöte

Gruppens sammansättning


Ordförande

Marie Norlén

Projektledare SVF patientenkät

RCC i samverkan

Helena Brändström

Samordnare nationella vårdprogram

Sveriges Kommuner och Landsting

 

RCC Norr

Anna-Lena Sunesson

biträdande verksamhetschef

RCC Norr

Anna Selberg

kommunikatör

RCC Norr

 

RCC Stockholm - Gotland 

Mona Ridderheim

verksamhetsutvecklare

RCC Stockholm Gotland

Lisa Jelf Eneqvist

projektledare, verksamhetscontroller

RCC Stockholm — Gotland

 

RCC Syd

 

RCC Sydöst

Leni Lagerqvist

Regional projektsamordnare SVF

Landstinget i Kalmar län

 

RCC Uppsala Örebro

Pia Jestin

funktionschef

RCC Uppsala Örebro

Birgitta Clarin

enhetschef

RCC Uppsala Örebro

 

RCC Väst

Kontakt

Linda Tedenbrant

projektledare standardiserade vårdförlopp

RCC Väst


Gemensam information uppdaterad: 25 juli 2017