MENY

Nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer

Uppdrag

  • Säkerställa en tydlig regional organisation/struktur för screeningverksamheten, med definierade uppdrag och mandat samt samordning på den nationella nivån. I denna samordningsinsats ingår fortsatt utveckling och implementering av nationella mallar för kallelser och svarsbrev.
  • Förankra, implementera och följa upp av RCC i samverkan stödd aktionsplan regionalt och nationellt. 
  • Förankra, implementera och följa upp beslutade kvalitetsmätningar i enlighet med framtagna kvalitetsmål. 
  • Delta i den fortsatta utvecklingen av Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention med målsättning att registret ska uppfylla kriterierna för nivå 1 i SKL:s certifieringsmall och att processregistret ska vara rikstäckande före 2015 års utgång. 
  • Följa utvecklingen av HPV-vaccination i landet och föreslå åtgärder vid behov. 
  • Samverka nära med, och i löpande frågor inhämta synpunkter från, den med Equalis och styrgruppen för Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention gemensamt inrättade tvärprofessionella Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention.

Ordförande

Björn Strander
RCC Väst

Ledamöter

Lena Silfverdal
RCC Norr

Lovisa Bergengren
RCC Uppsala Örebro

Charlotta Sävblom
RCC Stockholm Gotland 

Caroline Lilliecreutz
RCC Sydöst

Anne Ekeryd-Andalen
RCC Väst

Christer Borgfeldt
RCC Syd

Adjungerade

Pär Sparén
NKCx

Joakim Dillner
NKCx

Miriam Elfström
RCC Stockholm Gotland

Sekreterare

Mia Westlund
RCC Väst

Stödjande RCC

RCC Väst


Sidan uppdaterad: 14 augusti 2018