Mat och cancer

Den 23 januari 2017 anordnar RCC Syd och Dietisternas Riksförbund (DRF) en konferens om matens betydelse för primär och sekundär cancerprevention. Målgrupp för konferensen är professioner inom hälso- och sjukvård, folkhälsa och politik.


Konferensen hålls i Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus Malmö. Information finns och anmälan görs på DRF:s hemsida, se länkar nedan.

Anmälan görs senast 10 december, begränsat antal platser.

Anmälningsavgiften är 750 kr och betalas via faktura som skickas ut av Dietisternas Riksförbund till angiven mailadress. I avgiften ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Till programmet

Till anmälan

Under januari månad kommer även konferenser med liknande program att anordnas i Göteborg och Stockholm. 

Sidan uppdaterad: 10 november 2016

Regionalt