Nationell arbetsgrupp för tarmcancerscreening

Ordförande

Rolf Hultcrantz

professor/gastroenterolog

Karolinska Institutet

 

 

Ledamöter

Michael Dahlberg

kirurg

Sunderby sjukhus, Luleå

Sven Törnberg

onkolog

RCC Stockholm-Gotland, Stockholm

Ervin Toth

gastroenterolog

Skånes universitetsjukhus, Malmö

Rickard Svernlöv

gastroenterolog

Universitetssjukhuset, Linköping

Thomas Hallgren

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Andreas Pischel

gastroenterolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stödjande RCC

Filippa Nyberg

verksamhetschef

RCC Uppsala Örebro

Enayat Mavadati

IT-ansvarig

RBC/RCC Uppsala Örebro

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

Lena Pettersson

registeradminstratör

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 2 november 2016