Cancerrehabilitering och palliativ vård

RCC ska ha en plan som tillförsäkrar patienter med cancer tillgång till cancerrehabilitering och palliativ vård av god kvalitet inom hela sjukvårdsregionen. RCC ska även arbeta för att närståendestöd till patienter med cancer utvecklas.

kvinna


Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 20 oktober 2017

Regionalt