Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation med ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Dialogturné om vårdförlopp möter primärvården i höst

Nu när SVF kommit igång ska Jessica Ericsson för RCC Sydöst besöka primärvården och höra vilka deras erfarenheter är så här långt.

26 juni 2017 | Sydöst

Ny patientrapport från kvalitetsregister för tarmcancer

Statistik och information som är lätt att förstå för icke medicinskt utbildade.

22 juni 2017 | Samverkan

Få kontakt med RCC Sydöst i sommar

Kansliet är bemannat hela sommaren. Under vecka 28-30 finns administratör på plats, men vi har begränsade möjligheter att exempelvis ge behörighet till INCA.

21 juni 2017 | Sydöst

Patienter och närstående: Så vill vi ha det!

Broschyr med patienters- och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården. Kan beställas gratis i hela Sverige.

20 juni 2017 | Samverkan

Reviderat nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer

Innehåller reviderade riktlinjer för bland annat riskgruppsindelning, lymfkörtelutrymning, TSH-suppression och behandling med radioaktivt jod.

15 juni 2017 | Samverkan

Reviderat vårdprogram speglar nya behandlingar vid melanom

Nu finns uppdaterade riktlinjer för målsökande läkemedel och immun-checkpoint-hämmare, samt för strålbehandling både postoperativt och vid spridd, icke-operabel sjukdom.

13 juni 2017 | Samverkan

Hodgkins och T-cellslymfom får nya vårdprogram

Nu finns två nya nationella vårdprogram inom lymfomområdet tillgängliga

12 juni 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerdagen i Almedalen 2017

4 juli 2017 | Samverkan

Patient-och närståenderåd

24 augusti 2017 | Sydöst

Palliation Sydöst 2017

27 september 2017 | Sydöst

Temadag om cancerrehabilitering

12 oktober 2017 | Sydöst

Regiondag om cervixcancerprevention

18 oktober 2017 | Sydöst

Se fler händelser

Kalenderhändelser