Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation med ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Vårdförlopp på remiss

Remissversioner av vårdförlopp för sarkom och sköldkörtelcancer är nu publicerade. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 23 oktober.

23 september 2016 | Samverkan

Resultatredovisningen för september ute nu

Högre tillförlitlighet, nytt rekord i Kalmar och Jönköping för multidisciplinära konferenser och kortare väntetid från diagnos till start av behandling.

16 september 2016 | Sydöst

SVF för livmoderhalscancer fastställt

Ett standardiserat vårdförlopp för livmoderhalscancer är nu fastställt och finns tillgängligt här på cancercentrum.se.

15 september 2016 | Samverkan

Patienternas upplevelser av SVF

Hur upplever patienterna vården under ett standardiserat vårdförlopp? Det undersöks nu.

12 september 2016 | Samverkan

Cancerrehabilitering handlar om bemötande

Louise Nordlund-Johansson berättar om sina erfarenheter som närstående när hennes man Hans drabbades av blodcancer.

12 september 2016 | Sydöst

Vårdförlopp på remiss

Remissversioner för njur-, penis och testikelcancer är nu publicerade. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 3 oktober.

9 september 2016 | Samverkan

Vårdförlopp på remiss

Remissversioner för njur-, penis och testikelcancer är nu publicerade. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 3 oktober.

9 september 2016 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Palliation Sydöst 2016

Palliation Sydöst är en årlig konferens för alla som arbetar inom palliationsområdet i sydöstra sjukvårdsregionen.

28 september 2016 | Sydöst

Patient - och närståenderåd

29 september 2016 | Sydöst

Andrum - "Må bra med kultur"

Kultur och hälsa hör ihop. Maria Linderström, folkhälsovetare, berättar om möjligheten med kulturutövning som del i rehabiliteringen.

4 oktober 2016 | Sydöst

Andrum - "Må bra med kultur"

Kultur och hälsa hör ihop. Maria Linderström, folkhälsovetare, berättar om möjligheten med kulturutövning som del i rehabiliteringen.

4 oktober 2016 | Sydöst

Andrum - "Medicinsk yoga"

Anncharlotte Åberg, sjukgymnast, berättar om medicinsk yoga och svarar på frågor om hur yoga kan ingå som del i rehabiliteringen.

18 oktober 2016 | Sydöst

Temadag om cancerrehabilitering

Inbjudan vänder sig till alla som arbetar med cancersjukvård i sydöstra regionen.

25 oktober 2016 | Sydöst

Vägen tillbaka

En nationell temadag om cancerrehabilitering och uppföljning efter behandling med esofagus- och ventrikelkirurgi.

28 oktober 2016 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser