MENY
Till regionspecifikt innehåll

Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Årligen insjuknar cirka 9400 kvinnor i Sverige.

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa 5 års-överlevnaden är nu 90 procent. Orsaken är främst de förbättringar som genomförts i alla delar av processen; den tidiga diagnostiken som utvecklats genom screening och hög tillgänglighet, den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska behandlingen i form av hormonell behandling, cytostatika, antikroppsbehandling och strålbehandling. Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om bröstcancer i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om bröstcancer och en bilaga om mammografiscreening.

Bilaga 2C Utvecklingsplan bröstcancer

Bilaga 2L Utvecklingsplan mammografiscreening

Rutin för screeningundersökning av kvinnor inom norra regionen, hemmahörande i annat landsting i landet  

Mammografiscreening utomlänskvinnor 2016 (pdf)

Regionala processledare

Hanna Fredholm

Biträdande överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Susanne Bennet

samordnande kontaktsjuksköterska

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Sydsvenska bröstcancergruppen

Lisa Rydén

ordförande

RCC Syd

 

 

 

Niklas Loman

regional patientprocessledare bröstcancer

Skånes universitetssjukhus

Maria Erngrund

regional proccesledare bröstcancer

Bröstprocessen är uppdelad i bröstcancer och mammografiscreening i sydöstra sjukvårdsregionen. Processledare för bröstprocessen är för tillfället vakant.

Processledare för mammografiscreeningen är:

Monika Vajda

processledare mammografi, överläkare

Röntgenkliniken Linköping

Bröstcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp inom bröstcancer och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom bröstcancervården.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk


Faktaägare:Kerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Gemensam information uppdaterad: 13 december 2018

Regional information uppdaterad: 13 december 2018