MENY

Sydöstra sjukvårdsregionens organisation

I Regionalt cancercentrum sydöst finns en ansvarig ledningsgrupp som svarar till den regionala sjukvårdsledningen, RSL. Under ledningsgruppen finns kansliet, som ska verkställa ledningsgruppens beslut.

Ledningsgrupp

Kjell Ivarsson

ordförande ledningsgrupp RCC Sydöst, sjukvårdsdirektör kirurgisk vård

Region Jönköpings län

 

Göran Henriks

utvecklingsdirektör Region Jönköpings län

Region Jönköpings län

Göran Atterfors

controller regionsjukvårdsledning

Region Östergötland

Johan Rosenqvist

hälso- och sjukvårdsdirektör

Region Kalmar Län

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

Magnus Lagerlund

överläkare Onkologiska kliniken och strålningsfysik

Region Kalmar län

Robert Ring

centrumchef Diagnostikcentrum

Region Östergötland

Jessica Eriksson

regional processamordnare

Region Kalmar län

Charlotte Carlsson

regional projektsamordnare SVF

RCC Sydöst

Matts Järgården

patient- och närståenderådet

ILCO - Länsföreningen för stomi- och reservoaropererade, Linköping

Sissi Hamnström Cole

patient- och närståenderådet

Nätverket mot gynekologisk cancer

Peter Söderqvist

professor

Hälsouniversitetet Linköping

Ann Josefsson

centrumchef Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)

Region Östergötland

Pia Landberg

regional processamordnare

RCC Sydöst

Malin Gärdeman

(vikarierande) kommunikatör/webbredaktör

RCC Sydöst

Lie Printz

administratör

RCC Sydöst

Linda Carlén-Hallström

(föräldraledig) kommunikatör/webbredaktör

RCC Sydöst


Sidan uppdaterad: 2 januari 2019